Sledování katastru nemovitostí 

Využití:

  • Ochrana vlastníků před podvody
  • Informování spoluvlastníků nemovitostí
  • Průběh koupě nemovitosti, dědického řízení
  • Hlídání nemovitostí dětí, rodičů, nebo v sousedství
  • Upozornění věřitelů na změnu u dlužníka
  • Včasná informace o exekuci

Sleduje:

  • Změny ve vlastnických vztazích
  • Omezení vlastnických práv (zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva, exekuce atd.)
  • Nová řízení o vkladu nebo záznamu

Funkce Hlídače katastru nemovitostí:

Aplikace funguje obdobně jako antivirový program. Běží na pozadí a kontroluje prostřednictvím nahlížení stav v katastru nemovitostí. Po zadání hlídaných nemovitostí je hlídač připraven a hlídá nemovitosti bez nutnosti další obsluhy.

Hlídat můžete rodinné domy, byty, ateliery, garáže, zemědělské usedlosti, stavební parcely, lesy, pole a další nemovitosti. Hlídat nelze družstevní byty, neboť tyto jsou majetkem družstva a nejsou spravovány katastrem nemovitostí.

Zadání nemovitostí je velmi snadné, postačuje znát jejich adresu a v případě bytů ještě číslo bytové jednotky. U pozemků zadáte katastrální území a parcelní číslo včetně typu (stavební parcela / pozemková parcela). Parcely evidované v tzv. zjednodušené evidenci hlídat nelze.

Kliknutím na panel nemovitosti v přehledu hlídaných nemovitostí se otevře okno s detailními informacemi, které Hlídač aktualizuje a kontroluje v katastru nemovitostí. Zde vidíte vždy poslední staženou verzi.

Jakmile je zjištěna změna některého ze sledovaných parametrů na hlídané nemovitosti, vyskočí okno s upozorněním a krátkým popiskem.

Snadno nainstalujete, kdykoliv odinstalujete

Stažení a instalace je zdarma a trvá pár sekund. Hlídač můžete kdykoliv odinstalovat pomocí Ovládacích panelů - Programy - Odinstalovat program. Hlídač katastru vám nebude instalovat žádné panely do prohlížečů, nebude měnit nastavení ani provádět žádné jiné nevyžádané operace.

V případě zájmu můžeme za symbolický paušál sledovat vaši nemovitosti a v pravidelných smluvených intervalech vás informovat !

Pří využití jakékoli naší služby je roční dohled na jednu nemovitost zdarma.