Nabídka našich prací :

 • Geometrické plány (novostavby,přístavby,dělení pozemků)
 • Vytyčení staveb a vlastnických hranic
 • Zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zajištění vyjádření o existenci inženýrských sítí od jejich správců
 • Vyhotovení dokumentace inženýrských sítí pro předání správcům
 • Vyhotovení dokumentace a předání na útvar rozvoje HL.m.Prahy
 • Určení výměr a výpočet spoluvlastnických podílů pro prohlášení vlastníků
 • Určování kubatur a ploch
 • Zpracováváme ve 2D/3D, formáty DWG, DGN  (autocad,microstation)
 • Vytvoříme pro vás 3D model nebo vizualizaci našeho měření      
 • Měření radonu na pozemcích i v objektech 
 • Sledování katastru nemovitostí 
 • Naše služby nabízíme po celé České republice